La màquia, teixint memòria transfeminista  /\/ BAUMA
L
LA MÀQUIA, TEIXINT MEMÒRIA TRANSFEMINISTA
La Màquia-Azadî Jin, grup trans­fe­mi­nista autònom, ha gene­rat des de 2019 un espai de tro­bada anual entre dones i dis­si­dents sexu­als i de gènere que, espe­ci­al­ment durant els anys 70, van par­ti­ci­par en la lluita armada en dife­rents llocs del món.

Les jornades Dones més enllà de les armes donen veu a aques­tes vivèn­cies que no han tin­gut el seu lloc a la His­tò­ria polí­tica amb majús­cu­les. Al fer-ho, connecten a dones i dis­si­dents que van deci­dir fer de la seva vida una lluita i generen un espai de tro­bada on refle­xi­o­nar sobre com­pro­mís, difi­cul­tats i for­ta­le­ses des del transfeminisme. Un espai on revi­sar el sen­tit de lluita des d'un fil roig (o negre,segons per qui ;) ) que con­necta a el pas­sat i el present per ubicar-nos, reconèixer-nos entre compis de lluita i projectar cap al futur.

Amb Bauma hem acom­pa­nyat tot aquest pro­cés amb la copu­bli­ca­ció amb La Màquia-Azadî Jin d'auto­bi­o­gra­fies de dones com Mar­gritt Schi­ller, Maria Eugé­nia Vas­quez Pedromo, Rose­lla Simone i les tretze his­tò­ries de sub­ver­sió i gènere del seu lli­bre. El llibre que com­par­teix títol amb les jor­na­des: Donne oltri le armi.
llegeix més
La conquesta del pa i el perquè de rellegir el clàssic /\/ BAUMA
L
LA CONQUESTA DEL PA I EL PERQUÈ DE RELLEGIR EL CLÀSSIC
La conquesta del pa ha estat i continua sent un dels textos més difosos de l'anarquisme clàssic, de fet ha inspirat alguns dels experiments socials més importants d'empremta llibertària, entre altres, el moviment revolucionàri majnovista a Ucraïna, la comuna de Shinmin a Manchuria o les col·lectivitzacions durant la revolució espanyola.

Transmet el fervor revolucionari i l'esperit de lluita que es respirava a les fàbriques i als camps d'àmplies zones d'Europa, entre els obrers i camperols de finals del segle XIX. L'entusiasme dels qui preveien i ja palpaven les revolucions que estaven per venir.
Kropotkin ens parla de què passarà l'endemà de la revolució, mirant de generar un imaginari sobre com ens organitzarem un cop hàgim enderrocat l'estat i el capitalisme. Exposa les idees de manera
clara i oberta, per tal que es puguin comprendre, debatre, contradir i, arribat el moment, adaptar i portar a la pràctica.
llegeix més
Majaras, el origen de la misoginia y la restricción de lo común /\/ BAUMA
M
MAJARAS, EL ORIGEN DE LA MISOGINIA Y LA RESTRICCIÓN DE LO COMÚN
Un viaje a través de la persecución a lo diferente. La historia de aquellas personas que se "desviaron del camino", aquellas que intentaron preservar el concepto de comunidad y el conocimiento ancestral. Este proyecto nace con la intención de rendir un homenaje a la figura histórica de la Bruja (recalcando que no somos, ni pretendemos ser, especialistas en investigación histórica), desmontando el estereotipo caricaturesco que fue creado durante su persecución y representando lo que fue en realidad, el exterminio de aquelles que no cabían en el nuevo esquema: viejes, solteres, pobres de los bosques, revolucionaries, antifeudales y anticlericales, parteras, comuneres, gays, lesbianas, trans, curanderes y un largo etc. Queremos recuperar el carácter revolucionarios y subversivo de estas realidades, eliminadas de la historia a través de la imposición de un modelo familiar, religioso, económico y de género único. llegeix més
Verema col·lectiva, un any més /\/ BAUMA
V
VEREMA COL·LECTIVA, UN ANY MÉS
La verema col·lectiva i el vi autoproduït són pràctiques cada vegada més populars entre aquells que busquen una manera més sostenible i comunitària de produir vi. Aquesta pràctica, que té arrels en la tradició de la viticultura familiar, consisteix en reunir un grup de persones per a recollir les raïms i elaborar el vi junts.

Un any més doncs, serem a la verema, participant en una una experiència social i comunitària que uneix a les persones al voltant d'una activitat agrícola. A més a més, també permet compartir coneixements i tècniques sobre la viticultura i la vinificació. Això és especialment important per a tots aquells que estan interessats en aprendre més sobre la producció i la cultura del vi. Per altra banda, el vi autoproduït és una manera de produir a petita escala, amb la qual cosa es promou l'agricultura ecològica i la biodiversitat. Això també permet als productors experimentar amb diferents varietats de raïm i tècniques vinícoles, creant així vins únics i amb un caràcter distintiu. llegeix més